Հանրային ելույթներ.խոսքի մշակույթ

Լեզվի զարգացման կարևոր բաղկացուցիչներից մեկն է նաև բանավոր խոսքը: Անկախ այն բանից թե հանդիսատեսի, տեսախցիկի թե Zoom -ի առջև ենք, ձայնը և բառերը կարող են հզոր գործիքներ լինել, եթե պատշաճ ձևով օգտագործվեն և առավելագույն ազդեցության թողնեն: Նախագծի երկրորդ փուլը համագործակցային է հայերենի դասավանդող Հասմիկ Ղազարյանի հետ:

Մասնակիցներ
10,11,12 դասարանի սովորողներ

Նպատակ

  • Բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացում
  • Բառապաշարի հարստացում

Խնդիր

  • Հաղթահարել խոսելու, մտքեր արտահայտեու բարդույթները


Ընթացք

  • Ելույթների թեմաների ընտրություն, սովորողները կարող են առաջարկել իրենց թեմաները նույնպես
  • Հայտնի ելույթների ուսումնասիրում
  • Աշխատանք անհատական ելույթների վրա,խոսք, արտասանություն
  • Պատրատվել ելույթին, մոտավոր տևողությունը 2 րոպե:


Արդյունք
Սովողների ելույթների տեսանյութերը

Նախագծի երկրորդ փուլը համագործակցային է հայերենի դասավանդող Հասմիկ Ղազարյանի հետ: Հայնտի մարդկանց ելույթների թարգմանություն;

Նանե Վարդումյան
Շուշան Գևորգյան
Սերգեյ Հայրիյան
Լիանա Սարգսյան
Գոհար Մարգարյան
Միլենա Մայիլյան
Մարտին Աթոյան
Ագապե Եիսսաղոլի
Մերի Զաքոյան
Մարիամ Գրիգորյան


Նախագիծը ամփոփվեց մայիսյան 16-րդ հավաքի շրջանակներում
Թարգմանություններ « Թարգմանիր» ամսագրում, քննարկում, արդյունքերի ամփոփումLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s