The Interesting World Around Us

Continue reading

Advertisements

Նախագծային ուսուցման ստուգատես: Նոյեմբեր 13-18

“The Interesting  world  around us”  շուրջտարյա նախագիծ
Ավարտել առաջին թողարկման աշխատանքները  Մարգարիտ Մանվելյան, Մելինե Մարտիրոսյան:
Մխիթար Սեբաստացու օրերին ընդառաջ     ֆիլմի  դիտում 
Օտարարալեզու լուսաբանումներ
Համատեղ նախագծեր  Դուրու  Օրսի  հետ .

Our Guest Teacher from Turkey

 

23414573_2101418053421431_1636945084_n

Today we have hosted Duru Ors, our colleague from Turkey. According to the Turkey – Armenia Fellowship Programme launched by the Hrant Dink Foundation, Duru Ors is supposed to work at our Educomplex as a guest teacher till the end of May 2018.  She is a teacher of English and Spanish languages and also has a great passion for music. She is going to introduce Western Armenian music and composers to us and carry out some musical projects with our school choirs and musical bands.  Today I introduced her to Sveta Chagharyan, the head of the Educomplex Musical Centre and they had a discussion together. Duru Ors agreed to take part in the project proposed by Sveta  Chagharyan. She will also participate in Mkhitar Sebastatsi Days. She plays the clarinet and today we had an opportunity to hear her playing Komitas on the clarinet.

Կրթահամալիրում է մեր գործընկեր Դուրու Օրսուն

23414573_2101418053421431_1636945084_n

Մեր  նոր  գործընկեր Դուրու  Օրսուն Թուրքիայից է և երաժշտության մասնագետ է: Կրթահամալիրում իրականացնելու է երաժշտական համատեղ նախագծեր ինչպես նաև մասնակցելու է թուրքերենի և  անգլերենի պարապմունքներին: Continue reading